خدمات،مشاوره و ارائه راهکارهای شبکه
دوربین مداربسته . دزدگیر اماکن . درب کره کره ای.