رد فرضیه گرد بودن زمین
دوربین مداربسته . دزدگیر اماکن . درب کره کره ای.