در صورت مخفي شدن فايل هاي فلش مموري مراحل زير را انجام دهيد:
بهترینها