دریای آرام ناخدای قهرمان نمی سازد
دوربین مداربسته . دزدگیر اماکن . درب کره کره ای.