داستان پادشاه و جایزه ی بزرگ
دوربین مداربسته . دزدگیر اماکن . درب کره کره ای.