اندازه استاندارد انواع کاغذ A0, A1, A2, A3, A4, A5 در صنعت چاپ به شکل زیر می باشد.
دوربین مداربسته . دزدگیر اماکن . درب کره کره ای.