محاسبه مدت زمان زندگی شما ازروی تاریخ تولد شما
دوربین مداربسته . دزدگیر اماکن . درب کره کره ای.