ورود بزرگترین تلویزیون جهان به خاورمیانه
دوربین مداربسته . دزدگیر اماکن . درب کره کره ای.